Zahlavi stranek.jpg

Historie českého skautingu

09.gif
Zde je zatím stručný výpis naší historie...v blízké době jest v plánu postupné doplnění a aktualizace s podrobnějšími výpisy...
 
 
1876 - 5.září se v Praze narodil Antonín František Svojsík - zakladatel českého skautingu. Místo druhého jména František však používal přezdívka Benjamin, kterou dostal jako nejmladší člen Českého pěveckého kvarteta.
1895 - 21.května se narodila Vlasta Štěpánová, provdaná Koseová. Byla iniciátorkou vzniku prvního dívčího oddílu a prošla pak různými funkcemi v naší i světové dívčí organizaci.
1901 - 5.dubna se narodil v Prostějově Rudolf Plajner. Od roku 1939 byl náčelníkem junáka.
1911 - počátkem léta odjel prof. tělocviku A.B.Svojsík do Anglie a Skandinávie, aby na vlastní oči viděl skauting v praxi. Po návratu začal překládat Scouting for Boys a poznatky si ověřoval v praxi s první družinou českých skautů složenou ze žáků Žižkovské reálky.
1912 - 1.února vyšla první skautská brožurka u nás - A.B.Svojsík : Český skaut. V květnu pak Základy junáctví.
1912 - 13.července začal čtyřdenním putováním od Žižkovské reálky do Vorlovských lesů u Lipnice první tábor českých junáků. Tábor třinácti chlapců vedl A.B.Svojsík.
1913 - koncem března byl ve škole ve Vladislavově ulici v Praze zahájen první kurs pro rádce a vůdce. Po sobotách a nedělích trval až do května. Zakončen byl 26. 5. 1913 tábořením v hlubočepském údolí.
1913 - 27.září byl na Císařském (nyní Trojském) ostrově zahájen první propagační junácký tábor.
1914 - 15.června byl založen samostatný skautský spolek "JUnák - Český skaut"
1915 - 11.ledna přednášel A.B.Svojsík o americkém dívčím skautingu. Po přednášce a živé diskui dvanácti zájemkyň bylo rozhodnuto o vybudování dívčího skautingu uvnitř spolku Junák - Český skaut. Odbor pro dívčí výchovu skautskou byl schválen na nejbližší valné hromadě JČS.
1915 - 15.ledna vyšlo první číslo časopisu JUNÁK.
1915 - 24.května byly v pražské Klamovce zahájeny Jarní skautské dny ve prospěch Jedličkova ústavu. Poprvé se zde představily i naše skautky.
1915 - od 28.června do 14.července proběhl první tábor skautek u Živohoště, poblíž samoty Nouze na Vltavě.
1916 - od 10.července do 8.srpna poprvé tábořil s A.B.Svojsíkem pod hradem Lipnicí skaut Jiří Wolker.
1918 - 28.října byla vyhlášena Československá republika a junáci nastoupili do služby Národního výboru. Druhého dne byla zřízena skautská kurýrní pošta a vydány pro ni první skautské známky na světě.
1918 - 21.prosince se junáci aktivně zůčastnili triumfálního navratu prezidenta T.G.Masaryka do vlasti. Na tento den byla obnovena Pošta českých skautů (přetisk Příjezd prezidenta Masaryka).
1919 - 7.června byl formálně ustanoven "Svaz junáků - skautů RČS". Starostou byl zvolen Josef Rossler - Ořovský a náčelníkem A.B.Svojsík.
1919 - 27.června byla na první schůzi ústřední rady Svazu JS RČS zavedena jako odznak Svazu lilie se štítkem s psí hlavou.
1919 - 28.prosince vyšlo u nás první číslo časopisu pro činovníky - Vůdce.
1920 - 29.března byl udělen poprvé zlatý stupeň odznaku Za čin junácký za záchranu tří tonoucích dětí. Zachráncem byl skaut, devatenáctiletý student Rudolf Plajner.
1920 - B-P dekoroval A.B.Svojsíka britským řádem "Stříbrného vlka".
1920 - 18.října zemřel Fr. Bílý, první místostarosta Junáka. Právě on na začátku roku 1912 navrhl název „ Junáci „ pro české skauty,který se ujal.
1922 - 29.června až 2.prosince se konaly „Národní skautské slavnosti“ (1. národní jamboree) na Císařské louce v Praze.
1922 - 1.července byl založen „Svaz slovanských skautů a skautek“ , jehož prvním prezidentem se stal A.B.Svojsík.
1922 - 26.6. - 1.7. mezinárodní sjezd a konference – Cambridge v Anglii. Usneseno pravidelné dvouleté konání. Cambridžskou konferencí byly československé skautky přijaty do Mezinárodní Rady skautek.
1922 - Československo se na červencové mezinárodní konferenci v Paříži stalo jedním ze třiceti zakládajících členských států Mezinárodního skautského ústředí. A.B.Svojsík byl zvolen členem Mezinárodního skautského výboru.
1923 - 6.července byla zahájena první čs. Lesní škola v Jemčinské oboře. Vedl ji F.A.Elstner
1924 -20.května náčelnictvo Svazu JS RČS přiznalo první titul a právo nošení odznaku „Lví skaut“(obdoba amerického titulu Orlí skaut). Lvím skautem se mohl stát prvotřídní skaut, který navíc získal 8 předešlých odborek. Prvním lvím skautem byl Josef Polák z Prahy.
1926 - 4. - 14.srpna se konala u Paršovické myslivny u Hranic na Moravě první dívčí lesní škola. Absolvovalo ji 21 posluchaček za vedení L. Sobotové.
1928 - na 5. mezinárodní konferenci skautek v Maďarsku byla založena světová asociace skautek - WAGGGS. Československo bylo jedním ze zakládajících států.
1931 - od 27.června do 2.července se konalo I. Lovanké jamboree v Praze ve Stromovce a na Trojském ostrově. 15 000 skautů a skautek z ČSR, Polska, Jugoslavie, Litvy, ale i delegace z Anglie, Francie, Maďarska a Rumunska.
1935 - skautky u nás začaly podkládat slibový odznak tmavonmodrým trojlístkem.
1936 - ve druhé polovině prosince navštívil E.T.Seton s manželkou Prahu.
1938 - 16.července odjel A.B.Svojsík do Sovětského svazu. 2.srpna se vrátil vážně nemocen. 17.září zemřel na streptokokovou nákazu. Byl pohřben 20.září za účasti 3 000 skautů a skautek na Vyšehradském hřbitově.
1938 - 10. a 11.prosince se konal mimořádný valný sjez Svazu junáků skautů a kautek RČS, kterým skončilo období Svazu a začala příprava ke sjednocení čs. Skautingu v nový spolek JUNÁK.
1939 - 22.ledna byl zahájen utávající sněm Junáka v sále Městské knihovny v Praze I. Junák vznikl sloučením Svazu junáků skautů a skatek RČS, Ústředí katolických skautů, Junáků volnosti a Švehlových junáků. Velitelem (starostou) byl zvolen pplk. V. Vlček, načelníkem prof. Boh. Řehák a náčelníkem junáckého kmene.
1940 - 11.červenec = „Černý den Junáka“ - Gestapo přepadlo a rozehnalo některé junácké tábory.
1940 - 28.října vydal K.H.Frank v zastopuní říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka.
1940 - 4.listopadu nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek. Řada skautských oddílů přešla do ilegality.
1941 - 23.května vydal ministr vnitra naší exilové čsl. Londýnské vlády Juraj Slavik souhlas s vytvořením Junáka – čsl. Ústředí skautské výchovy v Londýně.
1941 - 25.června uznala mezinárodní skautská kancelář „Svaz československých skautů ve Velké Británii“.
1945 - ihned při Pražském květnové, povstání se obnovila skautská činnost. Na dotaz z Prahy, zda Junák obnovovat na osvobozených územích svoji činnost, odpověděla vládní místa z Košic stručně : „ obnovte status quo ante bellum “ (obnovte předválečný stav). Běhen velice krátké doby nastal silný příliv mládeže do Junáka, který během roku 1946 dosáhl 250 000 členů.
1946 - 9. a 10.února se konal II. Junácký sněm v Senátní budově na Malé Straně a ve Slovanském domě v Praze na kterém byl ustanoven Československý Junák.
1946 - 19.června ministerstvo vnitra schválilo nové stanovy Junáka.
1946 - 21. až 28.září po světové konferenci v Evianu byla u nás na návštěvě světová náčelní skautek Olave Baden - Powell
1946 - 28.září byl odstartován 1. ročník Svojsíkova závodu v Praze na Strahově. Měl se konat každé dva roky.
1946 - 6.října oddílová rada 30.odd. Ostarva dala podnět k založení mohyly na Ivančeně v Beskydech k uctění památky skautů Vl. Čermáka, Vl. Pacha, O. Kleina, Q. Němce a M. Rottera popravených nacisty 24.dubna 1945. Tato mohyla se pak za doby nesvobody stala symbolem nezdolnosti skautingu.
1948 - 28.února se měl konat III. Junácký sněm ve Zlíně,ale nekonal. Po komunistickém puči bylo ústředí junáka obsazeno a jeho čelní pracovníci vyvedeni. Byl vytvořen Akční výbor Junáka (AVÚJ).
1948 - 29.března byl junák rozhodnutím Ústředního akčního výboru Národní fronty začleněn jako dětská organizace do Svazu československé mládeže - SČM. Začala druhá likvidace našeho skautingu.
1948 - 3.dubna na celostátní konferenci ČSM byl Junák proměněn na dětskou organizaci - tj. Pouze pro věk 6 až 15 let.
1948 - 2. - 4.srpna se konala mezinárodní konference představitelů socialisticky orientovaných mládežnických a dětských organizací v Budapešti, která vyhlasila důsledný boj proti skautingu.
1948 - 30.září byl poslední ultimátní den povinného vstupu členů Junáka nad 15 let do ČSM. Řada činovníků to odmítla nepodáním registrace a jejich oddíly tím ukončily činnost, některé přešly do ilegality.
1949 - 23. - 24.dubna se na slučovací konferenci mládeže ČSR rozhodlo o rozsáhlejším budování „Pionýrských oddílů Junáka“. Toto datum se uvádí jako den vzniku Pionýrské organizace ČSM.
1950 - 13.září bylo uveřejněno v Ústředním listě republiky Československé (díl II. č.214) oznámení o zániku Junáka.
1953 - Vyvrcholily procesy se skautskými činovníky.
1968 - 3.ledna se konal skautský pohřeb jedné z osobností českého skautingu br. Bohuslava Řeháka.
1968 - 22.března se na schůzi členů náčelnictva Junáka a střediskové rady Psohlavců rozhodlo o obnově Junáka a dohodlo slavnostní setkání o týden později.
1968 - 29.břzna se konalo historické obnovující setkání skautů a skautek z celé republiky v sále Domoviny v Praze - Holešovicích. Na závěr jednání obnovil náčelník Junáka br. Plajneer jménem všech členů slib věrnosti republice.
1968 - 14.června byla v Roztokách u Prahy zahájena výstava ke 30. výročí úmrtí A.B.Svojsíka. Navštíilo ji 60 000 osob.
1968 - po srpnové násilné okupaci Československa vydali náčelní a náčelník Junáka 26. 8. výzvu „Všem složkám Junáka“ ke službě vlasti a podpoře legálních orgánů republiky.
1968 - 23. a 24.listopadu se konal v Praze ve Smetanově síni Obecního domu III. Junácký sněm. O týden později pak sněm Slovenského Junáka v Bratislavě.
1969 - 17.listopadu byl na zasedání ÚV KSČ přijat základ SSM a nového Pionýra – tím se rozhodlo o nové, úplné a už třetí likvidaci Junáka.
1969 - 27.prosince zemřela čestná náčelní skautek Emília Milčicová.
1970 - 1. února došlo v rozporu s platnými stanovami ke kooptaci řady komunistů do ÚRJ a na zasedánítakto vzniklého nelegálního orgánu bylo pak bez odporu přijato rozhodnutí KSČ ze 17. 11. 1969 o likvidaci Junáka
1970 - 14.března se konala ustavující schůze Svojsíkova oddílu v kulturním domě Mars v Praze - Strašnicích.
1970 - 13. - 14.června se v Roztokách u Prahy konal jubilejní sraz na oslavu 55. výročí vzniku čs. Dívčího skautingu za účasti 1 200 děvčat z celé republiky.
1970 - 17.června byl Federálním ministerstvem vnitra zrušen federální Československý Junák (Slovenský Junák již v dubnu). Nadále existoval již jen Český Junák.
1970 - 1.září byla rozhodnutím nelegálně estavené ÚR ukončena činnost Českého Junáka k 15.září 1970. Mělo dojít k integraci oddílů do SSM a Pionýra.
1970 - 2.října byl Český Junák oficiálně zrušen ministerstvem vnitra ČSR.
1973 - 29.září zemřela Vlasta Koseová, jedna z nejpřednějších osobností našeho dívčího skautingu. Její pohřeb se stal srazem skatek a skautů z Čech a Moravy.
1983 - 21.května bylo zahájeno 1. exiloree čsl. Exilových skautů v německém Glattu.
1984 - 31.ledna zemřel akademik MUDr. Josef Charvát. Od roku 1924 byl členem náččlnictva, později zahraničním zpravodajem a od roku 1936 staropstou SJSaS RČS. Významně se podílel na sjednocení čs. Skautingu a byl na ustavujícím sněmu Junáka v lednu 1939 zvolen čestným velitelem.(* 1897).
1987 - 23.června zemřel náčelník Československého Junáka br. RNDr. Rudolf Plajner. Pohřeb se konal 30.června v malé obřadní síni krematoria v Praze - Strašnicích za účasti asi dvaceti skautů. Na jeho přání byl totiž pohřeb utajen.
1989 - 17.listopadu byl veden brutální zásah sil MV proti průvodu studentů na Nmárodní třídě v Praze. Začala „Sametová revoluce“, která smetla komunistickou diktaturu. Opět se otevřela cesta pro náš skauting.
1989 - 28.listopadu byla ve Spálené ulici č. 9 v Praze 1 otevřena Skautská informační kancelář.
1989 - 2.prosince se v sále Městské knihovny a na nádvoří sosedního Klementina v Praze konalo první setkání skautských činovníků. Byla to první velká akce směrující ke třetímu obnovení našeho skautingu.
1989 - 28.prosince byly schváleny stanovy Českého Junáka - svazu skautů a skautek ministersvtem vnitra a životního prostředí. Následující den byl zvolen Václav Havel (v mládí skaut) prezidentem Československé republiky.
1990 - 6.ledna se poprvé sešla Ústřední rada Českého Junáka v Národním muzeu v Praze.
1990 - 19.května se konal IV. (obnovující) sněm Českého Junáka v Ústředním domě železničářů v Praze – Vinohradech za účasti 629 delegátů. O týden později se konal IV. Sněm slovenských skautů, který přijal název slovenské organizace „Slovenský skauting“. Zároveň byl vyhlášen název pro celostátní organizaci, která nas zastupovala ve světových ústředích „Český a Slovenský skauting“.
1990 - 13.června byla zahájena v Singapuru 27. mezinárodní konference skautek. Následující den byly československé skautky opět přijaty do světové asociace skautek - WAGGGS.
1990 - 23. a 27.července probíhala 32. mezinárodní konference skautů v Paříži. Také naši skauti byli znovu přijati do svazku skautského společenství do WOSM.
1991 - 24.dubna byla v roztockém Středočeském muzeu otevřena výstava „ 80 let skautingu u nás “ připravená Historickou komisí Junáka.
1991 - probíhalo XVII. Světové jamboree v Koreji. Mezi 25 tisíci účastníků byla po mnoha letech i naše výprava šesti skautů.
1991 - 29.září až 5.října v Chalkidiki v Řecku probíhala 19. konference IFOFSAG. I zde byli naši oldskauti a oldskautky přijati za členy světového sspolečenství dospělých skautů a skautek.
1992 - 25. - 26.dubna se konal V. Junácký sněm v pražské Lucerně za účasti 1 500 delegátů. Starosstou byl zvolen Jiří Navratil, náčelní dívčího kmene Jaroslava Pešková, náčelníkem chlapeckého kmene Zdeněk Hájek a náčelníkem kmene dospělých Vladimír Kopřiva.
1992 - 7.listopadu se konal VI. (mimořádný) junácký sněm v Praze 6 za účasti 315 delegátů, na kterém byly v podstatě pouze potvrzeny a dokončeny volby z jarního V. sněmu.
09.gif
NÁVŠTĚVNÍ KNIHA
        *** VSTUPTE ***
mapa_skautský-kroj.jpg
skaut_to_se_mi_libi.png
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one