Zahlavi stranek.jpg
Družinové tradice
Narustá postupně, dlouho... Družina s ní sílí, mohutní a zraje.
Co všechno patří k družinové tradici? Stále stejné jméno, pokřik, znak, heslo, vlajka, barvy. Ale i všechny společné podniky, družinová kronika, slavná vítězství v mezodružinových hrách a závodech. Osobité zvyky a úsloví. Ze všeho nejdůležitější jsou však věrní členové, kteří s družinou prožívají dobré i těžké chvíle.
Dobrá družina se snaží udržet své členy co nejdéle.
K družinové tradici patří i zvláštní podniky, které se každý rok opakují. Každý družina má svůj cyklus mimořádných podniků. kterými se odlišuje od jiných družin.
 
Skautský zápisník - Skautský deník
Je to sešit, do kterého si každý člen družiny zaznamenává všechny důležité věci ze schůzkek i výprav. Je pěkné, když mají členové družiny zápisníky s deskami jedné batvy.
Vnitřní úprava by měla býtž do jisté míry jednotná. Skautský zápisník je pro družinovou i oddílovou činnost velmi důležitý. Začneme si jej psát a kreslit od první schůzky pečlivě, úpravně, barevně. Časem tak vznikne rukopisná knížka, nabitá poznatky a zkušenostmi, neocenitelná pomůcka pro obyčejného a zejména pro rádce. I z dnešního nováčka může být jednou rádce!
Na každé družinové schůzce nadiktuje rádce všem do skatského zápisníku jisté texty. Data oddílových podniků i družinových výprav i s hodinou a místem srazu. Důležité informace. Tresť skautrské teorie a praxe. Tuto práci si rádce usnadní, když si napíše do vlastního skautského zapisníku (který musí mít vedle rádcovského zapisníku) už doma před podnikem to, co by tam po schůzce nebo výpravě měli mít i ostatní. Kreslí tam i návodné obrázky a plánky. Pěkně upravený zápisník povzbudí i ostatní, aby si vedli své záznamy také tak pečlivě apestře.
Největší význam má tato rukopisná knížka pro tebe - stále ti připomíná, co všechno jste s družinou už dělali.
 
Družinová kronika
Pověř někoho z družiny, aby si vzal kroniku na starost. Nemusí ji vést sám, může se přitom střídat celá družina. Zaznamenávejte vechny družinové i oddílové podniky. Texty doprovázejte co nejvíc obrázky, fotografiemy, obrázky z různých časopisů, výstřižky z různých novin.. Braňte se jednotvárnosti a nudným a strohým zápisům..Kronika má důležitou úlohu i při vytváření družinové tradice.
 
Skautské vlastnosti
Odvaha. Ve skaustském zákoně se o ní výslovně nemluví, a přece je to důležitá vlastnost. Mnohé zkoušky odvahy bychom nemuseli vůbec podstupovat, kdybychom včas splnili své povinnosti a řádně se chovali. A přesto se i pracivitý, čestný člověk občas dostane do situace, kdy musí bojovat se strachem a dokázat svou odvahu. Kolik máme kdo odvahy, kdy a v čem? Budeme mít dost odvahy k přiznání, když stane nepříjemná nehoda? Dokážeme čelit následky, přijmeme trest, Když provedeme nějakou hloupost? Hledejte další příklady ze svých životních zkušeností, kdy jste projevili odvahu a kdy jste se naopak zachovali zbaběle. I k tomu je třeba jisté odvahy, přiznat se ke zbabělosati. Odvaha a zbabělost spolu souvisejí. Zbabělost je negativní vlastnost, nedostatek odvahy.
 
Akce S.O.S.
Bezvědomí. Přivolat okamžitě sanitku. Poskytnout první pomoc (dáváme si pozor zda bezvědomí nehrozí i nám).
 
Vánoční dárky
Blíží se vánoce a snimi i tradiční oddílová speciání schůzka - Vánoční nadílka. Podle nepsaných zákonů, které platí v mnoha skautských oddílech, má každý přinést aspoň jeden drobný dárek pro každého člena své družiny. Kdo bude mít dárky i pro přátele z jiných družin, projeví tím svůj vztah k nim. Nejlepší dárky jsou ty, které zhotovíme vlastnostníma rukama. Koupené věci mohou být drahé a přitom jsou vlastně příliš laciné - nemusíme do nich vložit svůj volný čas ani svou dovednost, pořídíme je za peníze, které nám dali rodiče.
Poraď družině, jaké dárky vyrábět - družinové znaky z kůže, družinové symboly, přívěšky ke klíčům, zvětšeniny fotografií z výprav a táborů, korálky z přírodníchplodů, březové placky se znake družiny nebo posledního tábora, velké svitky březové kůry převázané modřínovým kořínkem( jsou dobrým materiálem k rukodělným pracem), turbánky z kůže, poznámkové zápisníčky všité do pěkných ozdobených desek, sady koulí ke hrám v terénu( hadrové jsou bezpečnější než papírové). Vyjmenujte tyto příklady pro naměty a inspiraci. Zdůrazněte, že nejlepší je ovšem to, co si člověk sám vymyslí a vyrobí.
Dárky by měly zůstat tajemstvím až do nadílky. Aby se nestalo, že bude na jedné věci pracovat víc členů družiny, měl by každý prozradit rádci nikomu jinému!), co chce dělat.
 
Skautská idea
Nováčkům by skauský zákon měli vyložit starší skauti. Každý by se jej mělo naučit nazpamět. Jak bychom ho mohli dodržovat, kdybychom ho neznali? Očekáváme, že každý bude schopen jej správně odříkat. A nejen odříkat, především dodržovat to, co od nás požaduje.
Třetí bod skautského zákone zní : Skaut je prospěšný a pomáhá jiným. Patří k těm nejdůležitějším, měli bychom na něj myslet tak často, až nám přejde do krve. Příkaz vykonat denně nejméně jeden dobrý skutek je s řetím bodem zákona úzce spojen.  Skaut je prospěšný - znamená, že celé jeho jednání je zaměřeno k užitku celku, kde žije, k užitku rodiny, národa, lidstva, k užitku družiny, oddílu, střediska, obce, státu. Jeho prospívání něčemu a konání užitečné práce, je již tak běžné, že mu přineslo přívlastek "prospěšný" jako čestný titul dobré vlastnosti. Zároveň s tím, že zaměřil své celé jednání do prospěšnosti, pomáhá při každé příležitosti.Hledá si navíc práci, kterou pomáhá ostatním. Jak doma, tak i jinde.
Pokuste se s družinou vymyslet a provést nějaký velký dobrý skutek.
 

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA
        *** VSTUPTE ***
mapa_skautský-kroj.jpg
skaut_to_se_mi_libi.png
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one