Zahlavi stranek.jpg
09.gif
Svojsik-prvni tabor.jpg
09.gif
Junak-skaut-tabor-Svojsik-1912.jpg
09.gif

Osobní data A.B.S.
 
5. 9. 1876         narozen v Praze na Smíchově (otec Antonín Svojsík, matka Ludmila roz. Havlíková)
1883 – 1888  obecná škola na Smíchově
1888 – 1892  gymnázium na Smíchově
1892-3              vstoupil do Sokola
1892 – 1896   učitelský ústav
1894(3)            první větší pěší putování po Čechách, Moravě, Slovenských Tatrách, Budapešti a přes Českomoravskou vysočinu domů
1895                   se stal náčelníkem jednoty sokola ve Slivenci
1896 – 1901    učil na obecné škole ve Slivenci
1899                   byl zvolen náčelníkem sokolské župy Jungmannovy
1899                   založil s Janem Novákem (baryton), A. Mikolášem (1. tenor, později Šefrlink, Šmíd a Lhoták) a Rud. Černým (2.tenor) Učitelské kvarteto (později přejmenované na České pěvecké kvarteto). ABS – bas (první zahraniční cesta s kvartetem do Bulharska a Turecka)
?1900 – 1901 absolvoval odborný universitní kurs pro učitele tělocviku
1901 – 1914     učil na reálce na Žižkově
1902                  první cesta kvarteta přes Německo do Ameriky – 30 koncertů
1903 – 1904   koncerty na Bálkáně, v Palestině a Egyptě
1905 – 1906   roční umělecké turné kvarteta kolem světa, hlavně USA, Indie, Japonsko a Čína – 107 koncertů
                            Člen Umělecké besedy
                            Jednatel hudebního odboru Umělecké besedy
13.10. 1906    na koncertě na Žofíně po návratu z cesty kolem světa se seznámil s Julii Stránskou
1909                 svatba
1910                  narodila se dcera Ludmila
1913                  narodil se syn Jiří
1914 – 1937   učil na reálném gymnáziu v Křemencově ul.
1917                  koupil zahradní domek v Letech u Dobřichovic
1921                  narodil se syn Antonín
1922                 byl ministrem školství a národní osvěty jmenován docentem skautingu
1932                 náčelníka zlobilo srdíčko a léčil se v Poděbradech
1935                 stal se dědečkem
25. 2. 1938    byl zvolen členem ústředního sboru Národní rady
16. 7. 1938     odjel jako člen zvláštní delegace zástupců tělovýchovných a sportovních organizací do Sovětského svazu
2. 8. 1938       se vrátil nemocen. Ležel nejprve v horečkách v Dobřichovicích
8. 9. 1938       byl převezen do pražského bytu
14. 9. 1938     opět převezen do sanatoria v Praze-Podolí
17. 9. 1938     ABS zemřel na strepkokovou nákazu
20. 9. 1938    se konal důstojný, téměř státní pohřeb za účasti 3000 skautů a skautek. Průvod vyšel z chrámu sv. Ludmily na Vinohradech a kráčel 1 a půl hodiny na Vyšehradský hřbitov

 

Skautská stezka

jaro 1911  ministerstvo kultu a vyučování doporučuje knihu německého lékaře Liona „ Pfadfinderbuch“, která je překladem Baden-Powellovy knihy „Scouting for boys“. ABS podle ní zkouší některé hry a cviky (pozorování, orientace, signalisace, čtení mapy, první pomoc a další). Poznává, že skating je více, než jen doplněk tělocviku
červenec 1911  cesta za poznáním skautingu do Anglie, zpět přes Švédsko, Belgii a Dánsko. Rozhoduje se o zavedení uceleného skatingu
koncem prázdnin 1911  v chatičce z březových větví v blízkosti Vorlovské myslivny přespává i v noci, se skupinkou chlapců si ověřuje poznatky z čtení a překládání „Scouting for boys“.
po prázdninách 1911 výlety do Radotína a Prokopského údolí.
koncem září 1911  přednáší na středoškolském kursu o skautingu, jak ho poznal v Anglii. Další přednášky v Komisi pro výzkum dítěte
na podzim 1911 navštěvuje TGM a získává jej pro podporu skautské myšlenky
15. 12. 1911  píše do Národních listu první článek o skautingu
1. 2. 1912  vydává první brožurku "Český skaut"
1. 5. 1912  vydává základní příručku "Základy junáctví"
jaro 1912  pořádá první kurs pro skautské vůdce
13. 7. 1912  sraz před Žižkovskou reálkou na čtyřdenní putování na místo prvního skautského tábora poblíž Vorlovské myslivny
1912  vzniká skautský odbor ve Svazu spolku a přátel tělesné výchovy
28. 9. 1913  ABS pořádá 1. propagační tábor na Císařském (Trojském) ostrově. Pro úspěch po týdnu opakován.
15. 6. 1914  řídí ustavující valnou hromadu samostatného spolku Junák - český skaut. Vrchním vůdcem zvolen ABS.
11. 1. 1915  zakládá Odbor pro dívčí skauting spolku Junák -český skaut
15. 1. 1915  rediguje 1. číslo časopisu Junák
1916  navrhuje osnovu kompletního výchovného programu a zavedení zkoušek - druhotřídní, prvotřídní, rádcovské a vůdcovské. Následně i podmínky prvních odborek
1918  svolává skauty do služby Národnímu výboru vznikající Československé republiky
21. 12. 1918  vítá v čele svých junáku presidenta T. G. Masaryka při jeho návratu do vlasti
14. 4. 1919  přednáška Za Český skauting v Obecním domě
7. 6. 1919  ustaven Svaz junáku -skautu RČS, ABS zvolen náčelníkem
14. 6. 1920  vyznamenán zlatým stupněm čestného odznaku "Za čin junácký"
koncem července 1920 vede delegaci na 1. mezinárodní skautskou konferenci a jamboree v Anglii. Poslední den ABS vyznamenán zakladatelem skautingu R. Baden-Powellem odznakem stříbrného vlka
1921 na vyzvání Červeného kříže organizuje skauty jako doprovod potravinových vlaku na Podkarpatskou Rus
29.6. - 2.7.1922  se podílí na organizaci "Národních skautských slavností" (1. národního jamboree)
1. 7. 1922  z iniciativy ABS založen "Svaz slovanských skautu a skautek". ABS zvolen presidentem
19. - 26. 8. 1923  přednáší na první Lesní škole v Jemčinské oboře
10. - 23. 8. 1924  účastní se II.světového jamboree a konference v Kodani
30. 5. - 1. 6. 1925  s Jos. Rosslerem-Ořovským pořádá na Královské louce velké propagační tábory u příležitosti mezinárodního olympijského kongresu v Praze. Skautské tábory navštěvuje i baron Coubertin
21.2.1926  na řádném valném sjezdu vyhlašuje programové zásady našeho skautingu, které zůstaly v platnosti až do roku 1938
4. - 6. 11. 1927  přednáší na sjezdu pro zdravotní a mravní výchovu mládeže v duchu abstinence
22. - 23. 2. 1930  na valném sněmu navrhuje udělení nejvyššího skautského vyznamenání Řádu stříbrného vlka presidentu T. G. Masarykovi
28. 6. - 2. 7. 1931  iniciátorem a hlavním organizátorem "Táboru slovanských skautu" -,,1. Slovanského jamboree" za účasti 15000 skautu a skautek
2. 5. 1932  vyznamenán lotyšskými skauty řádem "Lys Blank"
srpen 1933  vede delegaci na světové jamboree a konferenci v Maďarsku v Godollo. Zříká se další svojí účasti v devítičlenném mezinárodním skautském výboru, kde byl celých 11 let
1935  za více než dvacetiletou práci pro naši mládež dostává Pabláskovu cenu
srpen 1935  účastní se s početnou výpravou II. Slovanského jamboree v polské Spale
červen 1936  účastní se rumunských slavností mládeže, vyznamenán rumunským králem nejvyšším skautským vyznamenáním a Řádem rumunské koruny
31. 7. - 9. 8. 1937  vede více jak 300 člennou delegaci na poslední předválečné světové skautské jamboree v Holandsku. Zároveň se účastní skautské konference v Haagu s referátem Nejdůležitější problém světového skautingu
16. 7. 1938  odjíždí do Sovětského svazu, aby se na místě přesvědčil o metodách mravní a tělesné výchovy komsomolské a pionýrské mládeže
2. 8. 1938  vrací se ze SSSR nemocen, o výsledcích zájezdu nejsou žádné zprávy
17. 9. 1938  umírá

09.gif
svojsik podpis.jpg
09.gif

A.B.S.  poslední slova

" stojím tu, šedesátiletý člověk, tolik práce..."

"Potkáváte chlapce a jeho oči září..."

"Rád bych, když mne ale nechtějí pustit..."

"Snad si to rozmyslí, je to ohromná zodpovědnost, způsobit utrpení tolika lidem..."

"Já už jsem tak unaven, ale myslím, že náš úkol a naše volání k celému kulturnímu světu pomůže ... děkuji, s bohem..."

"Uvidíte,že takový život v lesích zaujme každého..."


"Prosím jana Nováka - z nejtěžších dob, které jsme prožívali..."

"Já jsem zvyklý pracovat, ne koukat..."

"Mládež nechte, ta ať si hlavně pracuje..."

"Nic neodkládejte, kde máte větší celky, zachovejte je pohromadě..s bohem..."

"Každý konej dnes svou povinnost..."


 

09.gif
Svojsik - Vysehrad.jpg
09.gif
parte svojsik.jpg
09.gif
NÁVŠTĚVNÍ KNIHA
        *** VSTUPTE ***
mapa_skautský-kroj.jpg
skaut_to_se_mi_libi.png
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one