Zahlavi stranek.jpg
09.gif
09.gif
1857 - 22.února se narodil Robert Stephenson Smyth Baden-POwell
1865 - Ste podniká dobrodružné výpravy do ondýnských slumů
1866 - v devíti letech byl Ste poslán do otcova eodinného sídla v hrabství Kentu, kde chodil do školy na sousední faru
             o prázdninách vykoná se staršími bratry cestu na kánoi po temži do obce Llandogo u řeky Wye, 250 km od Londýna

1870 -  po prázdninách nastoupil Ste do koleje Charterhouse
1876 - B.P. skládá závěrečnou zkoušku na škole Charterhouse
           - profesor Jowit nedoporučuje, aby se B.P. přihlásil ke zkouškám na Oxford
           - B.P. složil zkoušky do Sandhurstu jako druhý nejlepší uchazeč ke studiu na vojenské akademii a byl okamžitě povýšen na podporučíka

           - 30. října odjíždí na lodi Serapis do Indie k 13. husarskému pluku
           - 6. prosince přistává Serapis v Bombaji a B.P. odjíždí vlakem k posádce v Lakhnaú, vede výcvik nováčků, pěstuje picksticking, založil amatérský orchestr a divadelní skupinu, kreslil a psal  do novin Graphic, učil se hindustánsky a pohyboval se mezi domorodci, aby poznal jejich způsob života
1878 - 6.prosince vycestuje na palubě lodi Serapis do Londýna na dovolenou
1880 - 5.lisopadu dorazil B.P. do Bombaje a odtud do Lakhnaú
            - 13. husarský pluk byl předtím převelen do Kokoránu v Afghánistánu

            - v plovině prosince dorazil B.P. do Kokoránu
1881 - 2. ledna mapoval bitevní pole u Maiwandu. potom byla posádka přechodně odvelena do Kvéty v Indii, těsně u Afghánské hranice
           - koncem roku byl 13. husarský pluk přeložen z Kvéty do pasádky Marthura

1882 - soutěž o nejlepšího lovce z celé Indie v Pigstickingu . B.P. se umístil na 5. místě
1883 - B.P. se stal vítězem v Pigstickingu a povýšen na kapitána a stal se štábním důstojníkem

1884 - vychází kniha zkušeností o skautingu: zpravodajská služba a výzvědné umění
            - koncem roku měl být 13. husarský pluk přeložen z Indie domů do Anglie. Před vyplutím lodi z Bombaje dostal pluk rozkaz odplout do Port Natalu v jižní Africe
            - B.P. provádí průzkum Dračívh hor

1885 - v plovině roku se vrátil 13. husarský pluk do Anglie, nejprve na posádku v Norwichi, pak do Colchestru a nakonec do Liverpoolu
1887 - koncem března byl jmenován generál Henry Smyth vrchním velitelem britských oddílů v jižní Africe a B.P. se stal jeho pobočníkem
           - 7.července přisáli v Port Natalu
           - 12.července byla osvobozena farma severně od Port Natalu , Dinizulu - odbojný náčelník Zuluů byl zajat, B.P. byl povýšen na majora, nastaly boje s tajným spolkem, Britové a Búrové se spojují a chrání svazijského krále Umbandeena
1890 - 1.března odjíždí generál Smyth a major Baden-Powell z Port Natalu na Maltu
1891 - květen, B.P. odvelen ke zpravodajské službě
1893 -  přemístěn k 13. husarskému pluku do Anglie
1895 - říjen, pověřen lordem Wolsenleyem prací v Africe na Zlatém pobřeží
           - 13.prosince dorazil do Cape Coast Castle
1896 - 17.ledna obklíčeno Kumasi, sídlo Ašantského krále Prempeha, po splnění úkolu vrací se B.P. do Anglie
            - povýšen na plukovníka,dostává další úkol znovu v jižní Africe, vraci se do Port Natalu a odtud do země Matabelů do Bulawaya. Zde ukončí smrtí Uwiniho povstání matabelů a koncem roku opouští Afriku a cestou píše rukověť Skautingu

1897 - přeložen do Indie na posádku v Méráth
1898 - vrchním velitelem britských vojsk v Indii povýšen na generálmajora, ale hned čtvrý den bylo povýšení zrušeno ministerstvem války
1899 - 14.července dorazil B.P. do jižní Afriky, přes Bulawayo do Mafekingu
            - 11.října zachytil oficiální telegrafickou zprávu o vypuknutí války mezi brity a Búry
            - Mafeking byl obklíčen Búry nastalo 217 dnů trvající obléhání města

1900 - 16.května večer po 217 dnech obležený byl osvobozen Mafeking, B.P. byl povýšen na generálmajora
            - 16.září byl odvolán z fronty a pověřen založením jízdní policie S.A.C. pro jižní Afriku
1901 - zemřela královna Viktorie a nastoupil král Edvard VII. , B.P. byl pozván k audienci do Londýna, jeho žádost o propuštění z armády byla zamítnuta
1903 - B.P. navrhuje zařadit osvědčené Búrské generály za velitele S.A.C. - návrh byl přijat, B.P. byl jmenován generálním inspektorem jezdectva celého Britského imperia
1907 - B.P. žádá znovu o uvolnění z armády částečně mu bylo vyhověno

           - 15.července zahajuje první skautský tábor na Brownsea Island, potom začíná psát "Scouting for boys"  , ve starém větrném mlýně ve Wimbledon Commonn u Londýna nakladatel Pearson  založil časopis The Scout a vyzval B.P. aby do něj psal
1908 - leden až březen, vychází Scouting for boys v šesti čtrnáctidenních pokračováních
            - v květnu vychází první souhrné vydání, které odstartovalo mohutný rozvoj skautského hnutí. Do konce roku vyšlo toto dílo ještě 4x a to - v červnu,červenci,srpnu a litopadu
1909 - král Edvard VII. , převzal nad skautským hnutím ochranu, vyšlo dalších pět vydání díla Scouting for boys : v únoru a dubnu dotisk prvého vydání, v srpnu a prosinci další dotisky. B.P.  cestuje do jižní Ameriky a v Chile zakládá první skautský oddíl mimo Anglii, kde se současně konají dva velké skautské tábory a skautský sraz v londýnském Křištálovém paláci za účasti 11000 skautů, přišla také devčata a hlásila se jako dívky - skautky
           - do Německa odcestovaly dvě skautské hlídky, aby zde šířily myšlenky skautingu
1910 - nedaleko kasáren v Knightsbridge potkává dámu s černohnědě skvrnitým psem, její chůze ho zaujala natolik, že si jí vybavuje o dva roky později, když ji potká na palubě lodi plujíci do USA
            - B.P. žádá znovu o úplné uvolnění z armádní služby

            - 7.května odchází B.P. oficiálně do penze 
            - Scouting for boys vyšel ve třetím rozšířeném vydání dvakrát, v
červenci a v srpnu
1911 - leden,
vychází dotisk třetího vydání knihy - říjen, čtvrté rozšířené a opravené vydání knihy
1912 - 3.ledna odplouvá B.P. ze Southamptonu na cestu kolem světa, poznává Olave St. Clair
          - 30.října - sňatek B.P. a Olave St. Claire v Parkstone v hrabství Dorset, svatební cesta v Alžíru, pronájem domu poblíž Ewhurst place v hrabství Sussex
1914 - vypukla první světová válka, B.P. nebyl povolán
1916 - Olave B.P. převzala vedení organizace skautek, nazvané Girl Guides
1918 - končí první světová válka, B.P. znovu organizuje skauting na mezinárodní úrovni
1919 - skauti dostali darem Gilwellsky park, vzdělávací středisko pro skautské vůdce
1920 - konalo se I. Svštové skautské Jamboree v londýnské Olympiii, B.P. prohlášen učastníky světovým náčelníkem : Chief scout of the world
           - vznikla vznikla vzdělávací střediska pro oddílové vůdkyně ve Foxlease a Waddow-Hall

1924 - 2. Světové skautské Jamboree v Ermelunden u kodaně
1929 - 3. Světové Jamboree v Birkenhead u Liverpoolu v Anglii, B.P. obrdžel od krále titul Lord z Gilwellu
1930 - Olave B.P. obdržela titul Nejvyšší světové Vůdkyně skautek, Chief Guide of he World
1934 - 4. Světové Jamboree v Gödöllö u Budapešti
1937 - 5. Světové Jamboree ve Vogelenzangu v Holandsku poslední účast B.P.
1939 - vypukla druhá světová válka, v té době byl B.P. s olave v Nyeri  v Keňi, napsal zde ještě dvě knihy a poslední poselství všem skautkám a skautům, které bylo nalezeno po jeho smrti
1941 - 8.Ledna, umírá B.P. ve svém domě v Africe nedaleko Nyeri v Keňi


 
09.gif
baden powell podpis.png
09.gif
Poslední poselství Baden-Powella
Milí skauti,

Jestli jste někdy viděli hru „Peter Pan“, jistě si pamatujete, jak vůdce pirátů pořád pronášel svou předsmrtnou řeč, neboť měl strach, že k tomu nebude mít vůbec čas, až udeří jeho poslední hodinka. Já se toho také obávám, a třebaže v těchto chvílích ještě neumírám, cítím, že smrt je blízko, a chci vám proto povědět několik slov na rozloučenou.

Pamatujte, že k vám promlouvám naposledy, a tak o mých slovech uvažujte. Měl jsem opravdu šťastný život a přál bych vám, abyste byli právě tak šťastni, jako jsem byl já.

Věřím, že Bůh nás poslal na tento krásný svět proto, abychom byli šťastni a radovali se ze života. Štěstí nezávisí na bohatství, nepřináší je úspěšná kariéra ani nestřídmost. Ke štěstí vás o krok přiblíží, jestliže se už v chlapeckých letech přičiníte, abyste byli zdraví a zdatní a mohli tak být, až dospějete, užitečnými muži a mohli se radovat ze života.

Studium přírody vám ukáže, jak Bůh naplnil svět krásnými, podivuhodnými věcmi, ze kterých se můžete těšit. Buďte spokojeni s tím, co máte, a užívejte toho co nejlépe.

Dívejte se spíš na světlou než na stinnou stránku všech věcí. Ale skutečného štěstí dosáhnete tehdy, když budete rozdávat štěstí jiným. Pokuste se opustit tento svět o něco lepší, než jste ho našli, a až přijde řada na vás, můžete umírat spokojeně, s pocitem, že jste nikdy nepromarnili svůj čas, ale udělali to nejlepší, co bylo ve vašich silách. „Buďte připraveni“ v tomto smyslu, ke šťastnému životu a šťastné smrti - dodržujte za všech okolností skautský slib - i v době, kdy vyrostete z chlapeckých let - a Bůh vám v tom pomáhej.

Váš přítel Baden-Powell of Gilwell

09.gif
NÁVŠTĚVNÍ KNIHA
        *** VSTUPTE ***
mapa_skautský-kroj.jpg
skaut_to_se_mi_libi.png
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one